นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ KSCarDec.com  ขอยืนยันที่จะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่านดังต่อไปนี้

  1. ทีมงานเว็บไซต์ KSCarDec.com สัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ หากไม่มีหลักฐาน หรือเอกสารร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ทีมงานเว็บไซต์ KSCarDec.com จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้กับเรา เพื่อเป็นประโยชน์ในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา รวมทั้งอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เราคิดว่าเหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน
  3. ทีมงานเว็บไซต์ KSCarDec.com ยืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี
  4. ทีมงานเว็บไซต์ KSCarDec.com จะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้เด็ดขาด
  5. ทีมงานเว็บไซต์ KSCarDec.com อาจจะมีการส่งข้อมูลแก่ท่าน เช่น โปรโมชั่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ให้แต่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดรำคาญแก่ท่าน
  6. ทีมงานเว็บไซต์ KSCarDec.com จะไม่มีการเรียกขอเก็บเงินนอกเหนือจากค่าสินค้าและค่าขนส่งเท่านั้น