หมวดหมู่
Live Chat

แจ้งการชำระเงิน

โปรดกรอกข้อมูลการชำระเงินลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน

*หมายเลขใบสั่งซื้อ (Invoice):
กรอกหมายเลขใบสั่งซื้อ สามารถดูได้จากรายละเอียดใบสั่งซื้อ
หรืออีเมล์
*อีเมล์:
อีเมล์ที่ใช้สั่งซื้อ
เบอร์โทรศัพท์:
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
*วันที่ชำระเงิน:
วันที่โอนเงิน ตัวอย่าง 01/01/2554
*เวลาที่ชำระเงิน:
เวลาที่โอน ตัวอย่าง 12.00
*จำนวนเงิน:
จำนวนเงินที่โอน (บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม/คำแนะนำ:
ข้อความแนบ

หลักฐานการชำระเงิน:
หากมีหลักฐานการโอนเงินให้แนบไปด้วยเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
*captcha:
รหัสความปลอดภัย

KSCarDec © 2018 Powered By OpenCart พัฒนาโดย designbank.in.th